Нотариално удостоверяване на подписите на частин документи, които са едностранни актове и неподлежат на вписване - 2015


НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИСИТЕ НА ЧАСТНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СА ЕДНОСТРАННИ АКТОВЕ И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВПИСВАНЕ – 2015 На основание на: Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83 Срок за предоставяне:  Без срок Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Без срок Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Кмет на община Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община Лично явяване на лицето   Процедура по предоставяне на административната услуга: В много случаи законът изисква като форма за действителност на определена сделка, тя да бъде извършена в писмена форма с нотариална заверка на подписа. Като примери могат да...

виж повече »

Нотариална дейност, Социални дейности, Правни и административно-технически услуги


ОПИС НА УСЛУГИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „НОТАРИАЛНА ДЕЙНОСТ“ 1.     2015        Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни                                актове и неподлежат на вписване 2.     2072        Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от                         документи и книжа 3.     2094        Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа...

виж повече »