Контакти


По въпроси, касаещи създаване на Сдружения на собствениците  - инж. Веселина Василева, ст. експерт „Инвестиции  и обществени поръчки” в Общинска Администрация Николаево, тел.: 04330/20-40, 0886 755 255   По юридически въпроси – Марийка Шопова, юрисконсулт в Общинска Администрация Николаево, тел.: 04330/20-40   Относно обществени поръчки и етапи при избора на изпълнител - инж. Веселина Василева, ст. експерт „Инвестиции  и обществени поръчки” в Общинска Администрация Николаево, тел.: 04330/20-40, 0886 755 255   По технически въпроси инж. Петко Попов, Зам. Кмет на община Николаево, тел.: 04330/20-40, 0887 951 777;  инж. Веселина Василева, ст. експерт „Инвестиции  и обществени поръчки”...

виж повече »

НПЕЕМЖС


виж повече »

Галерия


виж повече »

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост


ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост   Пореден № Рег.№ Дата на реги-страция Наименование на сдружението Адрес на сдружението Предмет на дейност Срок Представени ид.части Начин на представителство Управителен съвет Председател Управителен съвет Член 1 Управителен съвет Член 2 Управителен съвет Член 3 изменение   1    1 23.03. 2015...

виж повече »

Документи за учредяване на Сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради


виж повече »

Нормативни актове


виж повече »