УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА НАБИРАНЕ КАНДИДАТИ ЗА УСЛУГАТА " ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ,СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА ЗА ДЛЪЖНОСТТА " ЮРИСТ" ПО ПРОЕКТ "СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА НИКОЛА


УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА НАБИРАНЕ КАНДИДАТИ ЗА УСЛУГАТА " ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ,СЕМЕЙНО  КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА ЗА ДЛЪЖНОСТТА " ЮРИСТ" ПО ПРОЕКТ "СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

виж повече »

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА " ЮРИСТ" ПО ПРОЕКТ СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО.


ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УСЛУГАТА " ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ, СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА" ЗА ДЛЪЖНОСТТА " ЮРИСТ" ПО ПРОЕКТ СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО.

виж повече »

Документи за попълване


виж повече »

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УСЛУГАТА " ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ, СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА"


О Б Я В А   за набиране на кандидати за услугата „ Формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа” за длъжността „Педиатър” , „ Гинеколог”, „ Медицинска сестра”, „ Акушерка”, „ Юрист”, „ Психолог”, „ Социален работник”, „ Медиатор” по проект „Социално включване в община Николаево”

виж повече »

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УСЛУГАТА " УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ"


О Б Я В А   за набиране на кандидати за услугата „ Управление на услугите” за длъжността „Ръководител/ координатор”  по проект „Социално включване в община Николаево”

виж повече »

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УСЛУГАТА " ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ"


О Б Я В А   за набиране на кандидати за услугата  „ Допълнителна педагогическа подготовка за равен старт в училище ” за длъжността „Педагог” и „ Медиатор” по проект „Социално включване в община Николаево”

виж повече »

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УСЛУГАТА " ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ДЕЦА"


О Б Я В А   за набиране на кандидати за услугата „ Здравна консултация да деца” за длъжността „Педиатър” , „ Стоматолог”, „ Медицинска сестра”,„ Медиатор” по проект „Социално включване в община Николаево”

виж повече »

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА " ШОФЬОР" И " ДОМАКИН" ПО ПРОЕКТ "СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО"


Общинска администразия гр. Николаево обявява свободни работни места за длъжността  "Шофьор" и" Домакин" по Проект BG05M9OP001-2.004- 0010- C01 " Социално включване в община Николаево" финансиран по Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси" 2014/2020.

виж повече »

Стартира проект " Социално включване"


От месец юни 2016г. стартира проект „ Социално включване” в община Николаево. Продължителността му е  26 месеца. Той се финансира по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.  Размерът на финасирането  е  196 552.82 лв. Дейностите съгласно адмистративен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0010-C01 предвиждат от 01.08.2016 г.  услуги  за ранно детско развитие: 1. «Допълнителна подготовка за равен старт в училище» - провеждане на летни училища през летните ваканции за деца, на които предстои постъпване в първи клас. 2. « Здравна консултация за деца...

виж повече »

НОВИНА ЗА УСЛУГА „ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ” 2015 Г.


              На 31.08.2015 г. приключи реализацията на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по проект "Социално включване” в Община Николаево.  За втора поредна година бяха създадени  летни училища за деца,  на които предстои да постъпят в първи клас. Сформираха се  две групи по15 деца - една група в Николаево и една  - в с. Нова Махала. Продължителността на заниманията с всяка  група бе един месец. В Николаево лятното училище се проведе в периода от 01  до 31 юли  2015 година. В с. Нова Махала  - в периода от 01 до 31 август 2015 г.             Обучението на тези деца се проведе...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси- удължаване на срок за подаване на документи за педагог


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС     Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция педагог) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на Община Николаево: www.nikolaevo.net. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес: www.nikolaevo.net.                        ...

виж повече »

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция педагог) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на Община Николаево: www.nikolaevo.net. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес: www.nikolaevo.net.                        ...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси- удължаване на срок за подаване на документи за педиатър


  ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция лекар - педиатър) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                              ...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси- удължаване на срок


  ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС     Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция акушерка) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net.    Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                        ...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси- удължаване на срок


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС     Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция медицинска сестра) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                        ...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси- удължаване на срок


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС     Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция лекар - педиатър) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                              ...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси- удължаване на срок


  ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС     Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години” (позиция социален работник) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net  Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                        ...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси- удължаване на срок


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст” (позиция социален работник) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                          ...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси- удължаване на срок


  ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция медиатор) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                              ...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси- удължаване на срок


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС     Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция лекар - гинеколог) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net.Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                          ...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси- удължаване на срок


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция психолог) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                        ...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси


Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години” (позиция социален работник) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net  Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                        ...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси


Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция психолог) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                        ...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси


Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция медиатор) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                              ...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси


Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция лекар - гинеколог) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net.Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                          ...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси


Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция юрист) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net.    Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                     1. Кандидатите следва...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси


Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст” (позиция социален работник) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                          ...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси


Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция лекар - педиатър) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                              ...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси


Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция медицинска сестра) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                        ...

виж повече »

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС


Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция акушерка) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net.    Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                        ...

виж повече »

Удължаване на срок за набиране на медиатори


  ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС   Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” (позиция медиатор) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                        ...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС   Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция стоматолог) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на община Николаево: www.nikolaevo.net. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес: www.nikolaevo.net.               1. Кандидатите следва...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси


Набиране на кандидати за социален работник / социален педагог и медиатори за услуга " Интеграция на децата в детските градини и Предучилищните групи по проект " Социално включване"   ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” (позиция медиатор) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина...

виж повече »

Покана за изразяване на интереси


Набиране на кандидати за социален работник координатор по проект " Социално включване"   ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване (позиция социален работник - координатор) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                          ...

виж повече »

Набиране на кандидати за консултанти по дейност " Здравна консултация за деца"


виж повече »

СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ” В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


Обзаведените и оборудвани помещения по проект „Социално включване” в гр. Николаево, с. Едрево и с.Нова Махала са готови за стартиране на дейностите. Екипът работещ по проект „Социално включване” подготви проекти за тръжна документация за избор на консултанти по дейностите: • „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”; • „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждани”; • „Здравна консултация за деца”. От 01.07.2014 г. започва реализацията на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”. Услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” цели чрез създаване на летни училища да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и...

виж повече »

Напредък по реализацията на проект " Социално включване" на Община Николаево


ПРОЕКТ “СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ” – ОБЩИНА НИКОЛАЕВО   На 31 май 2011 г , Министърът на труда и социалната политика   връчи  на първите  общини  Споразумения за финансиране по Проекта за социално включване, между които и на Община Николаево. Проектът  е насочен предимно към семействата от малцинствата, които са с ниски доходи, трудно се интегрират на трудовия пазар и често не пращат децата си на детска градина и училище. Идеята е да се предложат услуги за децата до 3-годишна възраст и техните родители, които да развият умения за отглеждане на детето си, както и за децата от 3 до 7 години, които да се интегрират в детската градина и училище.    Цели   -Популяризиране...

виж повече »