Обратна връзка с потребителите на АУ - попълване на Анкетна карта и Форма за похвали, опраквания и предложения


  Уважаеми граждани,        Във връзка с приетите и утвърдени Вътрешни правила за обратна връзка с потребителите на административни услуги, Община Николаево разработи "Анкетна карта - електронен вариант" и "Форма за похвала, оплакване или предложение във връзка с административното обслужване", които са достъпни в настоящия раздел за всички, желаещи да ги попълнят.       В случай, че сте потребител на административни услуги от Община Николаево или имате някакви препоръки към нас, моля отделете няколко минути и попълнете елетронните формуляри. Получените данни се обработват и отчитат ежемесечно. Така всеки от вас дава своя принос за подобряване работата на Общинска администрация Николаево в административното обслужване...

виж повече »

Списък на Административните услуги


Указание: Графа първа - номер по ред на административната услуга от съответната група Графа втора - номера на административната услуга в Административния регистър Графа трета - наименованието на административната услуга в Административния регистър   АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ 1.     1997        Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 2.     1999        Издаване на удостоверение за сключен граждански брак 3.     2000        Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 4.     2016...

виж повече »

Анкетна карта за обратна връзка


виж повече »

Форма за похвала, оплакване или предложение във връзка с административното обслужване


виж повече »

Харта на клиента


виж повече »

Домашен социални патронаж


ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ гр. Николаево, община Николаево, обл.Стара Загора тел.:  0893249946 Приложимо законодателство: Закона за социално подпомагане - чл. 16, чл. 17 и чл. 18; Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане; Наредба № 4 от 16.03.1999 год. за условията и реда за извършване на социални услуги на МТСП (ДВ бр. 54 / 1999) Характеристика Настоящата услуга указва условията и реда за ползване на социалните услуги предоставяни от “Домашен социален патронаж” /ДСП/. Домашен социален патронаж е заведение за социални услуги, предоставяни в общността. Предоставяните социални услуги са насочени към подкрепа на нуждаещите се лица за осъществяване на ежедневни дейности и социално включване. Социалната услуга на Домашен социален...

виж повече »

Галерия


виж повече »

Контакти


Общинска администрация гр. Николаево ул. Г. Бенковски № 9 тел: 04330 2040 факс: 04330 2121 e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net   Общински съвет  гр. Николаево ул. Г. Бенковски № 9 тел. 04330 /2040 вът. 30 е- mail: obsavet@nikolaevo.net  

виж повече »

Община Николаево


  Географското разположение и природата на Николаево са приказни. Или трябва да си израсъл там, или пък да си истински писател натурист, за да можеш да усетиш това несравнимо кътче на земята, където буквално се кръстосват сенките на Балкана и на Средна гора, където вечерните залези напомнят една мистична изповед, където цъфти дъхавия гюл, зрее сладък мискет, където градините пращят от имане, реките са пълни с риба, горите с дивеч и гъби. „Градче сред китна резеда. Реки. И те се сливат. В коритото им не вода - Легенда се разлива..."        

виж повече »

Община Николаево


Община Николаево е разположена в централната част на Република България, в източния край на Розовата долина, между Стара планина и Средна гора, по поречието на река Тунджа. Включена е в териториалните граници на област с административен център Стара Загора. Община Николаево граничи с три общини, както следва: на север и изток с община Гурково, на запад с община Мъглиж и на юг с община Стара Загора. Географското местоположение на общината е много добро. Общинският център - гр. Николаево е разположен до важни транспортни артерии: автомагистрала София-Бургас, магистрален път Русе – Свиленград през "Прохода на Републиката" и задбалканската жп-линия. Територията й заема площ от 96.5 кв.км. или 1.87 % от територията на област Стара Загора. Тя е най-малката и най-младата от...

виж повече »