обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Доставка на храни за детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево”Доставка на храни – 2013 – нова процедура

Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Доставка на храни за детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9011142. Публична покана - Добавен на: 13.01.2013

 Документация - Добавен на: 13.01.2013

 Протокол - Добавен на: 22.01.2013

 Договор - Добавен на: 27.01.2013« назад