Промени във въведените забрани във връзка с COVID-19Във връзка с издадена Заповед № РД-01-268 / 15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Николаево издаде заповед № РД-01-147 / 18.05.2020 г., съгласно която от 18 май  дейността си могат да възстановят фитнес залите в община Николаево при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания и не повече от 1 човек на 4 кв. м. площ.

Със заповедта се дава възможност институциите от системата на предучилищното и училищното образование да организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска само по отношение на присъствието на деца и ученици в училищата и детските градини на територията на Община Николаево за осъществяване на дейности по приключване на учебната 2019-2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебната 2020-2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-139 / 14.05.2020 г. на Кмета на Община Николаево.

Заповед № РД-01-147/18.05.2020 г. отменя Заповед № РД-01-140/14.05.2020 г.

Дейностите, които не се преустановени или забранени с новата заповед - Заповед № РД-01-147/18.05.2020 г., се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-139 от 14.05.2020 г.

Със Заповед № РД-01-147/18.05.2020 г. можете да се запознаете по-долу, както и в банер "COVID-19". Заповед № РД-01-147 / 18.05.2020 г. за въведени забрани на територията на община Николаево за периода 18.05-14.06.2020 г. и отмяна на Заповед № РД-01-140 / 14.05.2020 - Добавен на: 18.05.2020« назад