Пръскане на земеделски парцели - 21-22 май 2020 - "ТИ ВИ Мел" ООДОбщинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, включително собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в деловодството на Общината е депозирано  писмо от "Ти Ви Мел" ООД, с което дружеството уведомява, че на 21-ви и 22-ри май 2020 г., сутрин до 10,00 часа и вечер след 21,00 часа ще се проведе третиране на 550 дка череши в местността Кърталъка в землището на гр. Николаево с продукт за растителна зищита ДЕЦИС 2,5 ЕК в доза 30 мл / дка. 

Целият тект на писмото може да видите по-долу. Уведомително писмо вх. № 12-00-80 / 18.05.2020 г. от "Ти Ви Мел" ООД - Добавен на: 18.05.2020« назад