Заповеди на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево

 Заповед № РД-01-139 / 14.05.2020 г. за въведени противоепидемични мерки на територията на община Николаево за периода 14.05-14.06.2020 г. - Добавен на: 14.05.2020

 Заповед № РД-01-140 / 14.05.2020 г. за въведени забрани на територията на община Николаево за периода 14.05-14.06.2020 г. - (отменена) - Добавен на: 14.05.2020

 Заповед № РД-01-147 / 18.05.2020 г. за въведени забрани на територията на община Николаево за периода 18.05-14.06.2020 г. и отмяна на Заповед № РД-01-140 / 14.05.2020 - Добавен на: 17.05.2020

 Заповед № РД-01-150 / 22.05.2020 г. на Кмета на Община Николаево за забрана за разполагане на маси и сергии за търговия в дните 23-25 май 2020 г. - Добавен на: 21.05.2020

 Заповед № РД-01-151 / 27.05.2020 г. за въведени забрани на територията на община Николаево за периода 27.05-14.06.2020 г. и отмяна на Заповед № РД-01-147 / 18.05.2020 - Добавен на: 26.05.2020

 Заповед № РД-01-155 / 04.06.2020 г. за отпадане на част от въведените до 14.06.2020 г. забрани на територията на община Николаево и отмяна на Заповед № РД-01-151 / 27.05.2020 - Добавен на: 03.06.2020« назад