Заповеди на Министъра на здравеопазването във връзка с COVID-19

 Заповед № РД-01-262 / 14.05.2020 на МЗ - за въведени противоепидемични мерки от 14.05-14.06.2020 - за граждани и работодатели - Добавен на: 13.05.2020

 Заповед № РД-01-263 / 14.05.2020 на МЗ - за въведени противоепидемични мерки от 14.05-14.06.2020 - забрани за граждани (отм. със Заповед № РД-01-268 / 15.05.2020 г. на МЗ) - Добавен на: 13.05.2020

 Заповед № РД-01-264 / 14.05.2020 на МЗ - за изолация и лечение на болни от COVID-19 - Добавен на: 13.05.2020

 Заповед № РД-01-265 / 14.05.2020 на МЗ - забрани и ограничения при влизане в Р. България - Добавен на: 13.05.2020

 Заповед № РД-01-268 / 15.05.2020 на МЗ - за въведени противоепидемични мерки от 15.05-14.06.2020 - забрани за граждани - и отмяна на Заповед № РД-01-263 / 2020 г. - Добавен на: 17.05.2020

 Заповед № РД-01-270 / 19.05.2020 на МЗ - за въведени противоепидемични мерки от 19.05-14.06.2020 - забрани за граждани - и отмяна на Заповед № РД-01-268 / 2020 г. - Добавен на: 20.05.2020

 Заповед № РД-01-272 / 20.05.2020 на МЗ - за въведени противоепидемични мерки от 20.05-14.06.2020 - забрани за граждани - и отмяна на Заповед № РД-01-270 / 2020 г. - Добавен на: 20.05.2020

 Заповед № РД-01-277 / 26.05.2020 на МЗ - за въведени противоепидемични мерки от 25.05-14.06.2020 г., и отмяна на Заповед № РД-01-272 / 20.05.2020 г. - Добавен на: 26.05.2020

 Заповед № РД-01-287 / 30.05.2020 г. на МЗ за въведени нови противоепидемични мерки и отмяна на Заповед № РД-01-277 / 26.05.2020 г. - Добавен на: 01.06.2020

 Заповед № РД-01-289 / 02.06.2020 г. на МЗ за въведени нови противоепидемични мерки и отмяна на Заповед № РД-01-287 / 30.05.2020 г. - Добавен на: 03.06.2020

 Заповед № РД-01-302 / 03.06.2020 г. на МЗ за въведени нови противоепидемични мерки и отмяна на Заповед № РД-01-289 / 02.06.2020 г. - Добавен на: 03.06.2020

 Заповед № РД-01-314 / 04.06.2020 г. на МЗ за въведени забрани за влизане на територията на страната - Добавен на: 15.06.2020« назад