обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Възлагане на услуга по сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци в община Николаево”Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Възлагане на услуга по сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци в община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9010028.

 

 

Условия за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Възлагане на услуга по сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци в община Николаево Условия за участие в процедурата - Добавен на: 11.12.2012

 Публична покана - Добавен на: 11.12.2012

 Протокол - Добавен на: 19.12.2012

 Договор - Добавен на: 20.12.2012« назад