Проект за изменение на Наредба № 27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево - за обществено обсъжданеНа основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 4 от същия закон, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 21.08.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево. Предложенията могат да бъдат депозирани в срок до 19.09.2019 г., включително, на адреси

  • гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, ет. 3, стая 8 – в деловодството на Община Николаево, стая № 8
  • гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11 – в Центъра за административно обслужване на гражданите, стая 3,

както и на следния електронен адрес: sekretar@nikolaevo.net   

Подробности може да намерите в раздел "Общински съвет" (сивата зона вляво на екрана), подраздел "Проекти на нормативни актове", както и тук, по-долу. Проект и мотиви за изменение на Наредба № 27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево - Добавен на: 21.08.2019

 Наредба № 27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево, приета с Решение № 195 / 31.10.2017 г. - Добавен на: 21.08.2019« назад