Категоризация на туристически обектОбщинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед на Кмета на Община Николаево е открита процедура по категоризация на туристически обект: Кафе-апиритив "Палма" гр. Николаево. Заповед № РД-01-167 / 2019 г. на Кмета на Община Николаево за категоризация на туристически обект - Добавен на: 05.08.2019« назад