ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ – 2519ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ – 2519

 

На основание на:
Закон за устройството на територията - чл. 128, ал. 8; чл. 142, ал. 6, т. 1

Необходими документи: документ, доказващ, че лицето е заинтересувано по смисъла на чл.149, ал.1 от ЗУТ

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: безсрочен

Техническа такса:  3,00 лв.
  Заявление - по АУ 2519 - Добавен на: 17.06.2019« назад