ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ – 2518ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ – 2518

 

На основание на:
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - § 4к, ал. 8, т. 1,2,3
Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 28в, ал. 2

Необходими документи: -

Срок на валидност: До промяна на обстоятелствата


Място: Център за административно обслужване на гражданите към Общинска администрация гр. Николаево.

Срок за изпълнение: 30 дни
 

« назад