ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И СХЕМИ – 2111ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И СХЕМИ – 2111

 

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 131, чл.149 ал.1 и други

Необходими документи:

В зависимост от исканата справка следва да се представи документ, че същите са заинтересувани лица по смисъла на ЗУТ

Срок на изпълнение: 10 дни

Срок на валидност: безсрочен

  Заявление - по АУ 2111 - Добавен на: 17.06.2019« назад