ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ-ЗАСНЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕН РАЗРЕШЕН СТРОЕЖ, КОГАТО ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ СА ИЗГУБЕНИ – 2024ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ-ЗАСНЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕН РАЗРЕШЕН СТРОЕЖ, КОГАТО ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ СА ИЗГУБЕНИ – 2024

 

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 145, ал. 5

Необходими документи:
- Разрешение за строеж
- проект
- заснемане и други налични строителни книжа

Срок на изпълнение:
- с комплексен доклад – 14 дни
- от експертен съвет – 30 дни

Срок на валидност: безсрочен

Процедура по предоставяне на услугата:

Заявлението, заедно с приложените документи се приема в ЦАОГ – община Николаево. Таксите се заплащат в служба „МДТ“ или по банков път. След това преписката се насочва към дирекция „ОД и УТ“, където се разглеждат документите за одобрение на инвестиционен проект. Одобреният инвестиционен проект заявителят получава в ЦАОГ.

Техническа такса: 40.00 лв. Заявление - по АУ 2024 - Добавен на: 14.06.2019« назад