УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ И/ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 2005УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ И/ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ИМОТ -  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 2005

 

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 192; чл. 193

Необходими документи:
- актуална скица
- задание
- пазарна оценка
- квитанция към приходен касов ордер

Срок на изпълнение: 30 дни

Техническа такса: според пазарната оценка
  Заявление - по АУ 2005 - Добавен на: 14.06.2019« назад