ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ - 2000ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ - 2000

На основание на:
• Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена - чл. 1; чл. 8

Необходими документи:
- заявление
- документ за самоличност или пълномощно

Срок за изпълнение и цена:

-5 дни- обикновена – 7 лв.
-3 дни- бърза – 10,50 лв.
-24 часа – експресна – 14 лв.

Срок на валидност: няма
 

Място: Център за административно обслужване на гражданите – гр. Николаево

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявителят подава писмено искане в Център за административно обслужване на гражданите – гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 11, тел.04330 / 2260, раб. време с граждани от 8,00 до 17.00 часа, понеделник – петък, почивни дни събота и неделя или по пощата, чрез ел. поща и други.
Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, чрез платежно или др., след което специалистът в ЦАОГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).
Извлечението се получава от заявителя в ЦАОГ от служител ГРАО.
  Заявление - за АУ 2000 - Добавен на: 24.07.2019

 Декларация - по АУ 2000 - Добавен на: 07.06.2019« назад