договор за извършване на услуга с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и ремонт на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 Договор - Добавен на: 11.03.2019« назад