Заседания на ОбС / Дневен ред - мандат 2015-2019

 Покана за заседание на 28.02.2017 г. - Добавен на: 20.02.2017

 ПОКАНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - заседание 30.01.2017 - Добавен на: 24.01.2017

 Покана - Заседание на Общински съвет Николаево - Добавен на: 21.02.2018

 Покана - Заседание на Общински съвет Николаево - Добавен на: 20.04.2018

 Покана - Заседание на Общински съвет Николаево - Добавен на: 25.05.2018

 ПОКАНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - заседание 27.12.2018 г. - Добавен на: 19.12.2018

 Покана за заседание на ОбС Николаево, насрочено за 29.11.2018 г. - Добавен на: 21.11.2018

 Покана за заседание на ОбС Николаево, насрочено за 31.01.2019 - Добавен на: 25.01.2019

 Покана за заседание на ОбС Николаево, насрочено за 28.02.2019 г. - Добавен на: 22.02.2019

 Покана за заседание на ОбС Николаево, насрочено за 28.03.2019 г. - Добавен на: 21.03.2019

 Покана за заседание на ОбС Николаево, насрочено за 30.04.2019 г. - Добавен на: 23.04.2019

 Покана за заседание на ОбС Николаево, насрочено за 30.05.2019 г. - Добавен на: 23.05.2019

 Покана за заседание на ОбС Николаево, насрочено за 27.06.2019 г. - Добавен на: 19.06.2019

 Покана за заседание на ОбС Николаево, насрочено за 31.07.2019 г. - Добавен на: 25.07.2019

 Покана за извънредно заседание на ОбС Николаево, насрочено за 22.08.2019 г. - Добавен на: 20.08.2019

 Покана за заседание на ОбС Николаево, насрочено за 29.08.2019 г. - Добавен на: 23.08.2019

 Покана за заседание на ОбС Николаево, насрочено за 20.09.2019 г. - Добавен на: 13.09.2019« назад