Вътрешни правила и инструкции

 Вътрешни правила за достъп до обществена информация - Добавен на: 07.03.2019

 Вътрешни правила за обратна връзка с потребители на АУ - Добавен на: 07.03.2019

 Вътрешни правила за организацията на административното обслужавне - Добавен на: 07.03.2019

 Вътрешни правила за учреждески архив - Добавен на: 07.03.2019

 Вътрешни правила за информационна и мрежова сигурност - Добавен на: 07.03.2019

 Етичен кодекс - Добавен на: 07.03.2019

 Устройствен правилник - Добавен на: 07.03.2019

 Инструкция за документооборота и деловодната дейност - Добавен на: 07.03.2019

 Инструкция за спазване изискванията за сигурност на информацията - Добавен на: 07.03.2019

 Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения - Добавен на: 29.03.2019

 Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения чрез системата за сигурно електронно връчване в Община Николаево - Добавен на: 09.04.2019« назад