Декларации по ЗПКОНПИ - Общинска администрация Николаево

 Станимира Крачанова - Добавен на: 13.02.2019

 Любомира Славова - Добавен на: 13.02.2019

 Златко Генчев - Добавен на: 13.02.2019

 Пенка Генчева - Добавен на: 13.02.2019

 Живка Попова - Добавен на: 13.02.2019

 Пенка Кехайова - Добавен на: 13.02.2019

 Диана Моллова - Добавен на: 13.02.2019

 Мариана Атанасова - Добавен на: 13.02.2019

 Диана Петкова - Добавен на: 13.02.2019

 Анелия Георгиева - Добавен на: 13.02.2019

 Мариана Драгнева - Добавен на: 13.02.2019

 Георги Георгиев - Добавен на: 13.02.2019

 Нели Георгиева - Добавен на: 13.02.2019

 Тодорка Ганчева - Добавен на: 13.02.2019

 Донка Неделчева - Добавен на: 13.02.2019

 Веселина Василева-Иванова - Добавен на: 13.02.2019

 Иван Борисов - Добавен на: 13.02.2019

 Илияна Кишева - Добавен на: 13.02.2019

 Любка Балканска - Добавен на: 13.02.2019

 Пенка Желева - Добавен на: 13.02.2019

 Бонка Павлова - Добавен на: 13.02.2019

 Иван Костадинов - Добавен на: 13.02.2019

 Веселин Видолов - Добавен на: 13.02.2019

 Стайко Петков - Добавен на: 13.02.2019

 Стоян Стоянов - Добавен на: 13.02.2019

 Станко Станков - Добавен на: 13.02.2019

 Радослав Симеонов - Добавен на: 13.02.2019

 Радко Цонев - Добавен на: 13.02.2019

 Христо Христов - Добавен на: 13.02.2019

 Павлина Цанева - Добавен на: 13.02.2019« назад