Заповеди 


 Заповед за одобряване на ПУП в с. Елхово - Добавен на: 03.06.2019

 Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-281 и УПИ II-281 в кв. 34 по плана на гр. Николаево - Добавен на: 04.10.2019

 Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ II-400 и УПИ III-400 в кв. 14 по плана на гр. Николаево - Добавен на: 04.10.2019

 Заповед за опазване на обществения ред - по време на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г. - Добавен на: 24.10.2019

 Заповед за опазване на обществения ред по време на втория тур на изборите за кметове, насрочен за 03.11.2019 г. - Добавен на: 31.10.2019

 Заповед № РД-01-42 / 17.02.2020 г. за одобряване на ПУП - ПР на част от кв. 34 по плана на гр. Николаево - за УПИ I и УПИ II - Добавен на: 19.02.2020

 Заповед № РД-01-63 / 02.03.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР на част от кв. 31 по плана на гр. Николаево - за УПИ V и УПИ VI - Добавен на: 04.03.2020

 Заповед № РД-01-73 / 2020 г. на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево - Добавен на: 09.03.2020

 Заповед № РД-01-73(20)1 / 10.03.2020 г. на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево - за административните сгради - Добавен на: 10.03.2020

 Заповед № РД-01-73(20)2 / 12.03.2020 г. на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево - за административните сгради - Добавен на: 13.03.2020

 Заповед № РД-01-78 / 13.03.2020 г. на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево - Добавен на: 13.03.2020

 Заповед № РД-01-80 / 13.03.2020 г. на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево - за ЦСРИ и пенсионерските клубове - Добавен на: 16.03.2020

 Заповед № РД-01-81 / 16.03.2020 г. на Кмета на община Николаево за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-78 / 13.03.2020 г. за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево - Добавен на: 16.03.2020

 Заповед № РД-01-89 / 20.03.2020 г. на Кмета на Община Николаево за въвеждане на нови мерки в търговските обекти за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево - Добавен на: 20.03.2020

 Заповед № РД-01-91 / 23.03.2020 г. - забрани и ограничения във връзка i COVID-19 - Добавен на: 23.03.2020

 Заповед № РД-01-92 / 23.03.2020 г. - за забрана консумацията на място в обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанциите - Добавен на: 23.03.2020

 Заповед № РД-01-93 / 23.03.2020 - въвеждане на вечерен час - Добавен на: 23.03.2020

 РД-01-94 / 23.03.2020 г. за затваряне на вендинг автоматите и забрана за консумация на храни и напитки в хранителните магазини и около тях - Добавен на: 23.03.2020

 Заповед № РД-01-97 / 26.03.2020 г. на Кмета на Община Николаево за удължаване срока на извънредните мерки в община Николаево за борба с COVID-19 - Добавен на: 27.03.2020« назад