ОБЯВЛЕНИЕОбщинска администрация гр. Николаево информира всички заинтересовани лица, че с цел удобство и по- голяма сигурност от 20.07.2018г. има действаща нова електронна поща на общината - 

obnikolaevo@gmail.com

на която могат да изпращат своите електронни писма.

Старата електронна поща obnikolaevo@mail.bg остава действаща и към момента.

 

Общинска администрация гр. Николаево

« назад