Обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Николаево за календарната 2018г.”.

 Документация за участие - Добавен на: 20.12.2017

 Техническа спецификация - Добавен на: 20.12.2017

 Образци за попълване - Добавен на: 20.12.2017

 Обява по чл.201, ал.3 от ЗОП - Добавен на: 20.12.2017

 Информация към АОП - Добавен на: 20.12.2017

 Удължаване срока за получаване на оферти - Добавен на: 29.12.2017

 Информация към АОП - удължаване - Добавен на: 29.12.2017

 Протокол - Добавен на: 04.01.2018

 Решение - Добавен на: 04.01.2018

 Договор - Добавен на: 05.01.2018

 Ценово предложение - Добавен на: 05.01.2018

 Предложение за изпълнение на поръчката - Добавен на: 05.01.2018

 График - сметосъбиране 2018г. - Добавен на: 05.01.2018« назад