КонтактиОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Кметът на община Николаево е публичен възложител съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки.

 

Информация за обществените поръчки можете да получите от следните длъжностни лица:

Старши експерт „Инвестиции и Обществени поръчки“, Дирекция ОДУТ, тел. 04330 / 20-40; моб. тел. 0886 755 255;

Златко Генчев - Гл. Счетоводител в Общинска Администрация Николаево, тел.: 04330 / 20-40; моб. тел. 0882 00 57 04;

Марийка Шопова - юрисконсулт в Общинска Администрация Николаево, тел.: 04330 / 20-40;

инж. Петко Попов - Зам.-Кмет на община Николаево, тел.: 04330 / 20-40; моб. тел. 0887 951 777;

 

Данни за кореспонденция с Oбщина Николаево във връзка с възлаганите обществени поръчки:

Адрес: област Стара Загора, община Николаево, гр. Николаево, п.к. 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9;

Електронна поща:  obporuchki@nikolaevo.net 

Официална страница на Oбщина Николаево в интернет: http://nikolaevo.net

Работно време: от 08:00 до 12,00 часа и от 13,00 до 17:00 часа.

« назад