Комисии 

Комисия по бюджет, финанси, икономика, инв. политика, контрол върху издадените актове от кмета и актове при възлагане на обществени поръчки.

предстои избор

 

Комисия по устройство на територията, пътна  селищна мрежа, общинска собственост, околна среда, благоустрояване, земеделие, приватизация и след приватизационен контрол, европейски програми и проекти

предстои избор

 

Комисия по образование, наука, култура, здравеопазване , вероизповедания, соц. политика и интеграция, работа с подрастващите, туризъм и спорт.

     предстои избор

 

Комисия по защита и превенция при бедствия и аварии, обществен ред, контрол върху изпълнения на решенията на общински съвет от местната изпълнителна власт, установяване конфликт на интереси и местна нормативна уредба.

   предстои избор

« назад