КонтактиПо въпроси, касаещи създаване на Сдружения на собствениците  - инж. Веселина Василева, ст. експерт „Инвестиции  и обществени поръчки” в Общинска Администрация Николаево, тел.: 04330/20-40, 0886 755 255

 

По юридически въпроси – Марийка Шопова, юрисконсулт в Общинска Администрация Николаево, тел.: 04330/20-40

 

Относно обществени поръчки и етапи при избора на изпълнител - инж. Веселина Василева, ст. експерт „Инвестиции  и обществени поръчки” в Общинска Администрация Николаево, тел.: 04330/20-40, 0886 755 255

 

По технически въпроси

  1. инж. Петко Попов, Зам. Кмет на община Николаево, тел.: 04330/20-40, 0887 951 777; 
  2. инж. Веселина Василева, ст. експерт „Инвестиции  и обществени поръчки” в Общинска Администрация Николаево, тел.: 04330/20-40, 0886 755 255;
  3.  Живка Попова - гл. специалист „Строителство, кадастър и регулация” в Общинска Администрация Николаево; тел.: 04330 / 22-60 .

 

По изпълнение на договори

  1. инж. Веселина Василева, ст. експерт „Инвестиции  и обществени поръчки” в Общинска Администрация Николаево, тел.: 04330/20-40, 0886 755 255;
  2.  Златко Генчев - Гл. Счетоводител в Общинска Администрация Николаево, тел.: 04330/20-40, 0882 00 57 04;

 

Въпроси относно напредъка на НПЕЕМЖС

  1. инж. Веселина Василева, ст. експерт „Инвестиции  и обществени поръчки” в Общинска Администрация Николаево, тел.: 04330/20-40, 0886 755 255;
  2.  Златко Генчев - Гл. Счетоводител в Общинска Администрация Николаево, тел.: 04330/20-40, 0882 00 57 04;

 

Информация за програмата можете да получите на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6148

« назад