УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА НАБИРАНЕ КАНДИДАТИ ЗА УСЛУГАТА " ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ,СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА ЗА ДЛЪЖНОСТТА " ЮРИСТ" ПО ПРОЕКТ "СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА НИКОЛАУДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА НАБИРАНЕ КАНДИДАТИ ЗА УСЛУГАТА " ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ,СЕМЕЙНО  КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА ЗА ДЛЪЖНОСТТА " ЮРИСТ" ПО ПРОЕКТ "СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА НАБИРАНЕ КАНДИДАТИ ЗА УСЛУГАТА " ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ,СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА ЗА ДЛЪЖНОСТТА " ЮРИСТ" ПО ПРОЕКТ "СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО. - Добавен на: 31.10.2017« назад