ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ№ по ред

№ и дата на съставяне на акта за държавна собственост

№ на преписката(досие)

Характер на собствеността

Местонахождение на имота

Вид и описание на имота

Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта

Предоставени права за управление

Актове,по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде държавна собственост

№ и дата на акта/актовете за поправка

Заповед за отписване на акта за държавна собственост

Забележки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 № 1 / 02.03.2010

1

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000051 ; площ 2,565 дка; земеделска земя

3142

 

 

 

 

 

2

 № 2 / 02.03.2010

2

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000055 ; площ 2,540 дка; земеделска земя

3111.4

 

 

 

 

 

3

 № 3 / 02.03.2010

3

 Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000056 ; площ 2,091 дка; земеделска земя

2561.4

 

 

 

 

 

4

 № 4 / 02.03.2010

4

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000060 ; площ 1,731 дка; земеделска земя

2120.4

 

 

 

 

 

5

 № 5 / 02.03.2010

5

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000067 ; площ 2,228 дка; земеделска земя

2729.2

 

 

 

 

 

6

 № 6 / 02.03.2010

6

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000079 ; площ 1,939 дка; земеделска земя

2375.2

 

 

 

 

 

7

 № 7 / 02.03.2010

7

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000087 ; площ 1,596 дка; земеделска земя

1955

 

 

 

 

 

8

 № 8 / 02.03.2010

8

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000090 ; площ 1,953 дка; земеделска земя

2392.3

 

 

 

 

 

9

 № 9 / 02.03.2010

9

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000114 ; площ 1,377дка; земеделска земя

1686.8

 

 

 

 

 

10

 № 10 / 02.03.2010

10

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 000127 ; площ 2,126 дка; земеделска земя

2604.3

 

 

 

 

 

11

 № 11 / 19.11.2010

11

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.501.1049.1 ;Здравен дом, масивна едноетажна сграда

1566.4

 

 

 

 

 

12

 № 1 / 17.06.2011

1

Публична

гр. Николаево

ПИ51648.501.763  ; масивна едноетажна сграда, гараж

191

 

 

 

 

 

13

 № 2 / 17.06.2011

2

Публична

гр. Николаево

ПИ51648.501.556.4   ; масивна едноетажна сграда; гараж

2406.9

 

 

 

 

 

14

 № 3 / 13.02.2011

3

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.36.730; Пасище, Мера

19760.8

 

 

 

 

 

15

 № 4 / 13.02.2011

4

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.48.274; Пасище, Мера

859.4

 

 

 

 

 

16

 № 5 / 13.02.2011

5

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.48.310; Пасище, Мера

571.1

 

 

 

 

 

17

 № 1 / 06.06.2012

1

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.501.77                                    ПИ 51648.501.77.1  ТПК

22613

 

 

 

 

 

18

 № 2 / 06.06.2012

2

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.501.629                                  ПИ 51888.501.629.1  Младежки клуб

10244.8

 

 

 

 

 

19

 № 3 / 06.06.2012

3

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.1.733 Рибарник

589

 

 

 

 

 

20

 № 4 / 06.06.2012

4

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.501.311                                   ПИ 27070.501.311.1  Народно читалище

9971.2

 

 

 

 

 

21

 № 5 / 06.06.2012

5

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.501.507                                   ПИ 48163.501.507.1  Народно читалище

9971.2

 

 

 

 

 

22

 № 6 /

6

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.501.628                                   ПИ 51888.501.628.1  Народно читалище

4015,9       5664,2

 

 

 

 

 

23

 № 7 / 22.06.2012

7

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.43 ; Пасище

6.8

 

 

 

 

 

24

 № 8 / 22.06.2012

8

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.44 ; Пасище

85.9

 

 

 

 

 

25

 № 9/ 22.06.2012

9

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.45 ; Пасище

13.4

 

 

 

 

 

26

 № 10 / 22.06.2012

10

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.33 ; Пасище

55.9

 

 

 

 

 

27

 № 11 / 22.06.2012

11

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.34 ; Пасище

169.9

 

 

 

 

 

28

 № 12 / 22.06.2012

12

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.21 ; Пасище

153.6

 

 

 

 

 

29

 № 13/ 22.06.2012

13

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.23 ; Пасище

110.2

 

 

 

 

 

30

 № 14 / 22.06.2012

14

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.19 ; Пасище

24.8

 

 

 

 

 

31

 № 15 / 22.06.2012

15

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.6 ; Пасище

266.3

 

 

 

 

 

32

 № 16 / 22.06.2012

16

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.333 ; Пасище

55.9

 

 

 

 

 

33

 № 17 / 22.06.2012

17

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.7 ; Пасище

22

 

 

 

 

 

34

 № 18 / 22.06.2012

18

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.11 ; Пасище

76.6

 

 

 

 

 

35

 № 19 / 22.06.2012

19

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.8 ; Пасище

16.4

 

 

 

 

 

36

 № 20 / 22.06.2012

20

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.20 ; Пасище

84.9

 

 

 

 

 

37

 № 21 / 22.06.2012

21

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.222 ; Пасище

25.4

 

 

 

 

 

38

 № 22 / 22.06.2012

22

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.5 ; Пасище

56.3

 

 

 

 

 

39

 № 23/ 22.06.2012

23

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.22 ; Пасище

268.3

 

 

 

 

 

40

 № 24 / 22.06.2012

24

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.4 ; Пасище

47.5

 

 

 

 

 

41

 № 25 / 22.06.2012

25

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.26 ; Пасище

4.7

 

 

 

 

 

42

 №26 / 22.06.2012

26

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.24 ; Пасище

57.7

 

 

 

 

 

43

 № 27 / 22.06.2012

27

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.25 ; Пасище

5.4

 

 

 

 

 

44

 № 28 / 22.06.2012

28

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.46 ; Пасище

98.9

 

 

 

 

 

45

 № 29 / 22.06.2012

29

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.47 ; Пасище

489.1

 

 

 

 

 

46

 № 30 / 22.06.2012

30

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.48 ; Пасище

94.7

 

 

 

 

 

47

 № 31 / 22.06.2012

31

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.51 ; Пасище

76.8

 

 

 

 

 

48

 № 32 / 22.06.2012

32

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.48.60 ; Пасище

15.7

 

 

 

 

 

49

 № 33 / 22.06.2012

33

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.39.71 ; Пасище

57.5

 

 

 

 

 

50

 № 34 / 22.06.2012

34

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.39.88 ; Пасище

376.1

 

 

 

 

 

51

 № 35 / 22.06.2012

35

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.41.457 ; Пасище

104.7

 

 

 

 

 

52

 №36 / 22.06.2012

36

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.42.70 ; Пасище

160

 

 

 

 

 

53

 № 37 / 22.06.2012

37

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.45.73 ; Пасище

230.4

 

 

 

 

 

54

 № 38 / 22.06.2012

38

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.45.275 ; Пасище

38.2

 

 

 

 

 

55

 № 39 / 22.06.2012

39

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.46.106 ; Пасище

195

 

 

 

 

 

56

 № 40 / 22.06.2012

40

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.47.112 ; Дере

23.1

 

 

 

 

 

57

 № 41 / 23.07.2012

41

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.48.744 ; Пасище

3.6

 

 

 

 

 

58

 № 42 / 23.07.2012

42

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.50.98 ; Пасище

32.6

 

 

 

 

 

59

 № 43 / 23.07.2012

43

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.84.150 ; Пасище

680.4

 

 

 

 

 

60

 № 44 / 23.07.2012

44

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.84.156 ; Пасище

408.8

 

 

 

 

 

61

 № 45 / 23.07.2012

45

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.84.153 ; Пасище

352.5

 

 

 

 

 

62

 № 46 / 23.07.2012

46

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.84.289 ; Пасище

522.4

 

 

 

 

 

63

 № 47 / 23.07.2012

47

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.90.127 ; Пасище

188.2

 

 

 

 

 

64

 № 48 / 23.07.2012

48

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.90.59 ; Пасище

45.2

 

 

 

 

 

65

 № 49 / 23.07.2012

49

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.90.128 ; Пасище

34.8

 

 

 

 

 

66

 № 50 / 23.07.2012

50

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.94.89 ; Пасище

1925.5

 

 

 

 

 

67

 № 51 / 23.07.2012

51

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.94.95 ; Пасище

1389.4

 

 

 

 

 

68

 № 52 / 23.07.2012

52

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.94.85 ; Пасище

190.9

 

 

 

 

 

69

 № 53 / 27.07.2012

53

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.94.104 ; Пасище

413.7

 

 

 

 

 

70

 № 54 / 27.07.2012

54

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.94.129 ; Пасище

651.8

 

 

 

 

 

71

 № 55 / 27.07.2012

55

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.94.62 ; Пасище

142.6

 

 

 

 

 

72

 № 56 / 27.07.2012

56

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.94.105 ; Пасище

233.9

 

 

 

 

 

73

 № 57 / 27.07.2012

57

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.94.87 ; Пасище

6524.1

 

 

 

 

 

74

 № 58 / 27.07.2012

58

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.94.68 ; Пасище

407.9

 

 

 

 

 

75

 № 59 / 27.07.2012

59

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.94.50 ; Пасище

1123

 

 

 

 

 

76

 № 60 / 27.07.2012

60

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.94.49 ; Пасище

461.6

 

 

 

 

 

77

 № 61 / 27.07.2012

61

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.142.592; Пасище

66.9

 

 

 

 

 

78

 № 62 / 27.07.2012

62

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.133.25; Пасище

5.6

 

 

 

 

 

79

 № 63 / 27.07.2012

63

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.23.9 ; Пасище

186.2

 

 

 

 

 

80

 № 64 / 27.07.2012

64

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.15.176 ; Пасище

72.1

 

 

 

 

 

81

 № 65 / 27.07.2012

65

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.1.246 ; Пасище

9

 

 

 

 

 

82

 № 66 / 27.07.2012

66

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.53.715 ; Пасище

143.1

 

 

 

 

 

83

 № 67 / 27.07.2012

67

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.51.512 ; Пасище

71.6

 

 

 

 

 

84

 № 68 / 27.07.2012

68

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.47.728 ; Пасище

288.7

 

 

 

 

 

85

 № 69 / 27.07.2012

69

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.46.85 ; Пасище

849.6

 

 

 

 

 

86

 № 70 / 27.07.2012

70

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.17; Пасище

83.3

 

 

 

 

 

87

 № 71 / 27.07.2012

71

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.98.10; Пасище

32.2

 

 

 

 

 

88

 № 72 / 27.07.2012

72

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.51.161; Пасище

1344.8

 

 

 

 

 

89

 № 73 / 27.07.2012

73

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.145.597; Пасище

441.8

 

 

 

 

 

90

 № 74 / 27.07.2012

74

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.448.599; Пасище

1028

 

 

 

 

 

91

 № 75 / 27.07.2012

75

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.145.595; Пасище

3149.6

 

 

 

 

 

92

 № 76 / 27.07.2012

76

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.448.180; Пасище

3823.5

 

 

 

 

 

93

 № 77 / 27.07.2012

77

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.448.598; Пасище

1065.7

 

 

 

 

 

94

 № 78 /

78

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.27.219; Изоставена орна земя

 

 

 

 

 

 

95

 № 79 / 12.10.2012

79

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.501.628, с площ 2,053 кв.м.; кметство за друг обществен комплекс

3744.67

 

 

 

 

 

96

 № 80 / 12.10.2012

80

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.36.735 ; Пасище с площ 12,853 дка; зем. Земя; кат. IX

118.2

 

 

 

 

 

97

 № 81 / 12.10.2012

81

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.45.290 ; Пасище с площ 84,350 дка; зем. Земя; кат. III; стар номер 001290

5723.1

 

 

 

 

 

98

 № 82 / 12.10.2012

82

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.501.682.6.2; самостоятелен обект; бивша автоспирка, застроена площ 82,89 кв.м.

3004

 

 

 

 

 

99

 № 83 / 01.02.2013

83

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.501.682 ; ул. " Свобода" ; стар УПИ 1-465,466, кв. 4

2503.5

 

 

 

 

 

100

 № 84 / 04.07.2013

84

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.1.243 ; Пасище с площ 7,826 дка, кат IX; стар номер 001243

62.6

 

 

 

 

 

101

 № 85 / 04.07.2013

85

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.15.77 Пасище с площ 131,105 дка; кат. VI; стар номер 000077

4824.7

 

 

 

 

 

102

 № 86 / 04.07.2013

86

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.39.63 Пасище с площ 13,740 дка; кат. VI; стар номер 000063

549.6

 

 

 

 

 

103

 № 87 / 04.07.2013

87

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.49.37 Пасище с площ 29,632 дка; кат. VI; стар номер 000037

995.6

 

 

 

 

 

104

 № 88 / 04.07.2013

88

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.49.42 Пасище с площ 58,602 дка; кат. VI; стар номер 000042

2156.6

 

 

 

 

 

105

 № 89 / 04.07.2013

89

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.50.13 Пасище с площ 82,723 дка; кат. VI; стар номер 000013

3308.9

 

 

 

 

 

106

 № 90 / 04.07.2013

90

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.55.15 Пасище с площ 34,358 дка; кат. VI; стар номер 000015

1374.3

 

 

 

 

 

107

 № 91 / 04.07.2013

91

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.55.50 Пасище с площ 287,505 дка; кат. VI; стар номер 000050

11500.2

 

 

 

 

 

108

 № 92 / 04.07.2013

92

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.55.60 Пасище с площ 24,350 дка; кат. VI; стар номер 000060

818.2

 

 

 

 

 

109

 № 93 / 04.07.2013

93

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.55.62 Пасище с площ 30,895 дка; кат. VI; стар номер 000062

1136.9

 

 

 

 

 

110

 № 94 / 19.08.2013

94

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.48.60 Пасище с площ 4,973 дка; кат. X; стар номер 000060

15.7

 

 

 

 

 

111

 № 95 / 19.08.2013

95

Публична

гр. Николаево, ул. " Георги Бенковски" 9

ПИ 51648.501.960; за друг обществен обект с площ 0,982 кв.м. УПИ 6, кв. 12 по плана на Николаево от 1985г.  / волейболна площадка/

5680.9

 

 

 

 

 

112

 № 96 / 19.08.2013

96

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.48.727; Стадион с площ 18,753 кв.м.

47434.4

 

 

 

 

 

113

 № 97 / 06.11.2013

97

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.501.105 с площ 2,013 кв.м. ведно със сграда 27070.501.105.1 МС на 1 етаж със застроена площ 223 кв.м. - училище и сграда 2 с ПИ 27070.501.105.4 - МС 1 етаж застроена площ 31 кв.м. - склад

6575

 

 

 

 

 

114

 № 98 / 06.11.2013

98

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.501.105.2 МС на 1 етаж със застроена площ 133 кв.м. детска градина

1503.1

 

 

 

 

 

115

 № 99 / 06.11.2013

99

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.2501.105.3 МС на 2 етажа със застроена площ 104 кв.м. кметство

2350.8

 

 

 

 

 

116

 № 100 / 06.11.2013

100

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.501.224 с площ 847 кв.м. ведно със сграда  ПИ 27070.501.224.1 МС на 1 етаж със застроена площ  142 кв.м.  И сграда ПИ 27070.501.224.2 МС на 1 етаж със ЗП 19 кв.м. - Здравна служба

4255.8

 

 

 

 

 

117

 № 101 / 29.01.2014

101

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.501.77 площ 0,497 кв.м. в едно с масивна сграда на два етажа с ПИ 51648.501.77.1

22613

 

 

 

 

 

118

 № 102 / 07.05.2014

102

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.55.53 площ 67,613 кв.м. ; Пасище ; кат. VI; стар номер 000053

2704.5

 

 

 

 

 

119

 № 103 / 07.05.2014

103

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.55.54 площ 41,388 кв.м. ; Пасище ; кат. VI; стар номер 000054

1390.6

 

 

 

 

 

120

 № 104 / 07.05.2014

104

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.55.59 площ 32,723 кв.м. ; Пасище ; кат. VI; стар номер 000059

1099.5

 

 

 

 

 

121

 № 105 / 09.05.2014

105

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.332.503 площ 7,089 ; Пасище ; кат. V; стар номер 001503

290.3

 

 

 

 

 

122

 № 106 / 09.05.2014

106

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.332.563 площ 27,614 ; Пасище ; кат. V; стар номер 001563

1346.2

 

 

 

 

 

123

 № 107 / 09.05.2014

107

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.186.647 площ 27,892 ; Пасище ; кат. VI; стар номер 000647

803.3

 

 

 

 

 

124

 № 108 / 09.05.2014

108

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.86.609площ 24,487 ; Пасище ; кат. V; стар номер 000609

764

 

 

 

 

 

125

 № 109 / 23.05.2014

109

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.55.206 площ 111,077 ; Пасище ; кат. VI; стар номер 000206

4443.1

 

 

 

 

 

126

 № 110 / 30.07.2014

110

Публична

гр. Николаево

210/660 ид.ч. от земята в ПИ 51648.501.554 целия с площ 0,660 кв.м., стар номер 554, кв.12

1296.8

 

 

 

 

 

127

 № 111 / 25.04.2016

111

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.43.422 площ 3,315 дка; Пасище; кат. VI; стар номер 000022

111.4

 

 

 

 

 

128

 № 112 / 25.04.2016

112

Публична

Община Николаево с. Едрево

ПИ 27070.49.309 площ 7,067 дка; Пасище; кат. VIII; стар номер 049309

89

 

 

 

 

 

129

 № 113 / 25.04.2016

113

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.48.767 площ 3,393 кв.м. ; Пасище ; кат. 10; стар номер 000767

9.2

 

 

 

 

 

130

 № 114 / 25.04.2016

114

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.84.249 площ 3,346 кв.м. ; Пасище ; кат. III; стар номер 000249

207.3

 

 

 

 

 

131

 № 115 / 25.04.2016

115

Публична

Община Николаево с. Нова махала

ПИ 51888.47.653 площ 0,358 кв.м. ; Пасище ; кат. VI; стар номер 000653

10.3

 

 

 

 

 

132

 № 116 / 25.04.2016

116

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.1.62 площ 5,989 дка; Пасище; кат. IX; стар номер 001062

47.9

 

 

 

 

 

133

 № 117 / 25.04.2016

117

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.26.217 площ 23,627 дка; Пасище; кат. V; стар номер 000217

1059.7

 

 

 

 

 

134

 № 118 / 25.04.2016

118

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.48.237 площ 1,904 дка; Пасище; кат. IV; стар номер 000237

119

 

 

 

 

 

135

 № 119 / 25.04.2016

119

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.48.725 площ 8,650 дка; Пасище; кат. V; стар номер 000725

337.4

 

 

 

 

 

 

 № 120 / 25.04.2016

120

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.48.979 площ 0,099 дка; Пасище; кат. VI; стар номер 001279

4

 

 

 

 

 

136

 № 121/ 25.04.2016

121

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.28.284 площ 27,756дка; Пасище; кат. IX; стар номер 001284

277.6

 

 

 

 

 

137

 № 122 / 25.04.2016

122

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.36.71 площ 7,429 дка; Пасище; кат. III; стар номер 001071

482.1

 

 

 

 

 

138

 № 123 / 25.04.2016

123

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.36.65 площ 8,594 дка; Пасище; кат. III; стар номер 001065

507

 

 

 

 

 

139

 № 124 / 25.04.2016

124

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.48.737 площ 7,149 дка; Пасище; кат. V; стар номер 000737

348.5

 

 

 

 

 

140

 № 125 / 25.04.2016

125

Публична

гр. Николаево

ПИ 51648.48.270 площ 0,459 дка; Пасище; кат. VI; стар номер 001270

16.2

 

 

 

 

 

141

 № 126 / 25.04.2016

126

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.212.49  площ 11,838 кв.м. ; Пасище; кат. V; стар номер 000049

369.3

 

 

 

 

 

142

 № 127 / 25.04.2016

127

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.339.602  площ 6,496 кв.м. ; Пасище; кат. V; стар номер 001602

266

 

 

 

 

 

143

 № 128 / 25.04.2016

128

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.132.9  площ 12,679 кв.м. ; Пасище; кат. V; стар номер 000009

346.1

 

 

 

 

 

144

 № 129 / 25.04.2016

129

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.132.91  площ 52,009 кв.м. ; Пасище; кат. V; стар номер 000002

1419.8

 

 

 

 

 

145

 № 130/ 25.04.2016

130

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.168.204  площ 3,794 кв.м. ; Пасище; кат. VI; стар номер 000204

97.1

 

 

 

 

 

146

 № 131 / 25.04.2016

131

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.633.489  площ 4,372кв.м. ; Пасище; кат. V; стар номер 000489

179

 

 

 

 

 

147

 № 132 / 25.04.2016

132

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.52.316  площ 5,731 кв.м. ; Пасище; кат. VI; стар номер 000316

165.1

 

 

 

 

 

148

 № 133 / 25.04.2016

133

Публична

Община Николаево с. Елхово

ПИ 48163.86.125  площ  8,791 кв.м. ; Дере; кат. X; стар номер 000125

63.3

 

 

 

 

 

149

№ 134 / 21.10.2016

134

Публична

Община Николаево ГР. НИКОЛАЕВО, пасище

ПИ 51648.36.221  площ  1,570 кв.м. ; Пасище; кат. IX; стар номер 000221

14.4

 

 

 

 

 

150

№ 135 / 01.11.2016

135

Публична

Община Николаево ГР. НИКОЛАЕВО, пасище

ПИ 48163.51.585  площ  1,344 кв.м. ; Пасище; кат. vI; стар номер 000585

53.8

 

 

 

 

 

151

№ 136 / 02.12.2016

136

Публична

Община Николаево с. Нова махала, урбанизирана територия

ПИ 51888.501.1144  площ  2,608 кв.м. ; за автогара,автоспирка;  стар номер УПИ 8-539, кв.5

4757

 

 

 

 

 

152

№ 137 / 21.02.2017

137

Публична

Община Николаево ГР. НИКОЛАЕВО, територия заета от водни обекти

ПИ 51648.36.68  площ  11,546 кв.м. ; За извор на прясна вода;                стар номер 001068

25715.3

 

 

 

 

 

153

№ 138 / 21.02.2017

318

Публична

Община Николаево ГР. НИКОЛАЕВО, територия заета от водни обекти

ПИ 51648.28.285  площ  0,610 кв.м. ; За извор на прясна вода;                стар номер 001285

1358.6

 

 

 

 

 

154

№ 139 / 21.02.2017

139

Публична

Община Николаево ГР. НИКОЛАЕВО, територия заета от водни обекти

ПИ 51648.28.283  площ  1,794 кв.м. ; За водостопанско хидромелиоративно съоръжение;                стар номер 001283

3995.6

 

 

 

 

 

155

№ 140 / 21.02.2017

140

Публична

Община Николаево ГР. НИКОЛАЕВО, територия заета от водни обекти

ПИ 51648.28.282  площ  2,752 кв.м. ; За водостопанско хидромелиоративно съоръжение;                стар номер 001282

6129.3

 

 

 

 

 

156

№ 141 / 21.02.2017

141

Публична

Община Николаево ГР. НИКОЛАЕВО, територия заета от водни обекти

ПИ 51648.26.719  площ  2,040 кв.м. ; За извор на прясна вода;                стар номер 000719

4543.5

 

 

 

 

 

157

№ 142 / 21.02.2017

142

Публична

Община Николаево с. Елхово, територия заета от водни обекти

ПИ 48163.998.924  площ  1,083 кв.м. ; За водостопанско хидромелиоративно съоръжение;                стар номер 000924

1658.3

 

 

 

 

 

158

№ 143 / 21.02.2017

143

Публична

Община Николаево с. Елхово, територия заета от водни обекти

ПИ 48163.87.588  площ  1,456кв.м. ; За водостопанско хидромелиоративно съоръжение;                стар номер 000588

3040.1

 

 

 

 

 

159

№ 144 / 21.02.2017

144

Публична

Община Николаево с. Елхово, територия заета от водни обекти

ПИ 48163.633.430  площ  0,603 кв.м. ; За водостопанско хидромелиоративно съоръжение;                стар номер 001430

923.3

 

 

 

 

 

160

№ 145 / 21.02.2017

145

Публична

Община Николаево с. Едрево, територия заета от водни обекти

ПИ 27070.55.49  площ  0,603 кв.м. ;  за извор на прясна вода;                                        стар номер 000049

1211.2

 

 

 

 

 

 

« назад