Обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци, в община Николаево”.

 Обява по чл.201,ал.3 от ЗОП

 Образци

 Информация по чл.20,ал.3 от ЗОП към АОП

 Документация за участие

 СЪОБЩЕНИЕ

 Протокол - Добавен на: 23.12.2016

 Решение - Добавен на: 23.12.2016

 ДОГОВОР - Добавен на: 18.01.2017« назад