Телефонен указателТелефонен номер –външна линия

Телефонен номер – вътрешна линия  към централата

Място / сграда

Длъжност / служба / звено

04330 / 2040

(Централа)

11 / 12 / 15 / 16 / 17 /

19 / 20 / 21 / 22 / 

23 / 24 / 30 / 34

Общинска администрация Николаево

Деловодство / Кмет / Касиер / Бюджет / Човешки ресурси /

Домакин и архив / Земеделие, Образование / Секретар / Зам.-Кмет /

Програми и проекти / Обществени поръчки, Общинска събственост / Общински съвет / Защита на населението и СИ

04330 / 2260

10

Център за административно обслужване на гражданите

ГРАО / Устройство на територията / Инспектор МДТ / МДТ - касиер

04330 / 2209

25

Общинска администрация Николаево - портал

Дежурни към Общински съвет по сигурност

04330 / 2159

13

Общинска администрация Николаево - счетоводство

Гл. счетоводител / Счетоводство

 

Към момента в Общинска администрация Николаево се изгражда нова телефонна централа, с която всяка служба и звено ще има самостоятелен номер за директна връзка. 

Очаквайте новия телефонен указател за връзка с нас!

 

« назад