Контакти с Общинска администрацияТелефонен номер –

външна линия

Телефонен номер – вътрешна линия

Служител

Длъжност / служба / звено

04330 / 2040

11 / 12 / 15 / 16 / 

17 / 19 / 

20 / 21 / 22 / 

23 / 24 / 30 / 34

Общинска администрация Николаево

Деловодство / Кмет / Касиер / Бюджет / 

Човешки ресурси / Домакин и архив / Земеделие, Образование / Секретар / Зам.-Кмет / Програми и проекти / Обществени поръчки, Общинска събственост / Общински съвет / Защита на населението и СИ

04330 / 2260

10

Център за административно обслужване на гражданите

ГРАО / УТ / Директор д-я ФСДМП / МДТ - касиер

04330 / 2209

25

Общинска администрация Николаево - портал

Дежурни към ОбС по сигурност

04330 / 2159

13

Общинска администрация Николаево - счетоводство

Гл. счетоводител / Счетоводство

04330 / 2258, 2281

 

Кметство с. Нова махала

 Кмет, ст. специалист „Административно обслужване – кметство“

04334 / 2260, 2335

 

Кметство с. Елхово

 Кмет, ст. специалист „Административно обслужване – кметство“

04330 / 2031

 

Кметство с. Едрево

 Кмет, ст. специалист „Административно обслужване – кметство“

 

Към момента в Общинска администрация Николаево се изгражда нова телефонна централа, с която всяка служба и звено ще има самостоятелен номер за директна връзка. 

Очаквайте новия телефонен указател за връзка с нас!

 

 

« назад