КметстваКМЕТСТВО НОВА МАХАЛА

Село Нова Махала се намира в източния край на Розовата долина. Населението наброява близо 900 жители, като младите хора, на възраст до 35 години, са почти половината от населението.

На територията на селото селскостопанска дейност развива Земеделска производителна кооперация.

В с. Нова Махала има начално училище и детска градина, които се радват на значителен брой възпитаници.

Селото има действащо читалище, което усилено работи за възстановяване традициите на населението. Самодейните колективи на читалището възстановяват старите български обичаи, песни и танци.

 

КМЕТСТВО ЕЛХОВО

Село Елхово се намира в източната част на Розовата долина. Отстои на 30 км. от гр. Стара Загора, гр. Казанлък и гр. Нова Загора и на 10 км. от магистралния път София – Бургас. На два километра северно преминава река Тунджа.

Има удобно географско климатично, почвено и икономическо разположение.

Землищната територията на селото обхваща 47230 декара.

Гордост на селището е  Народното Читалище „Христо Смирненски”, което съхранява и развива културните традиции на населението.

Най-малките – децата до 6 годишна възраст, се радват на добри условия за игра и възпитание в ЦДГ „Еделвайс”, богати са и традициите в областта на знанието – опазвани и развивани в НУ „Братя Жекови”.

 

КМЕТСТВО ЕДРЕВО

Едрево е старо селище, възникнало по време на  османското иго. Първото име на селището е било Балабанлии.

Село Едрево се намира в северното подножие на Сърнена Средна гора .

Населението наброява около 600 души, занимаващи се предимно със земеделие. Климатичните и почвените условия благоприятстват развитието най-вече на лозя и етерично – маслени култури.

Децата на Едрево се обучават и възпитават в НУ „Васил Левски” и ЦДГ ”Кокиче”

 
« назад