Заместник-кмет 

Иван Любомиров Павлов - Заместник-кмет на община Николаево

Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, ул. "Г. Бенковски" № 9, стая № 9, етаж 3, тел. 04330 / 2040, e-mail: zamkmet@nikolaevo.net

Заместник-кметът подпомага кмета на общината, съобразно възложените му функции и отговаря за:

1. Стопанските дейности;
2. Архитектура, строителство и териториално развитие;
3. Комунални дейности и благоустройство;
4. Собственост и общински предприятия;
5. Опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси с местно значение;
6. Инвестиционна политика;
7. Охрана и сигурност;
8. Социални дейности.
9. В рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината.

 
« назад