Заместник-кметЗаместник-кмет на община Николаево

инж. Петко Попов

                   
Роден през 1953 г. в Хасково                
Завършил:  - основно образование в НОУ "Климент Охридски" гр. Хасково        
    - средно образование в ПГ "Проф. Асен Златаров" гр. Хасково, математическа паралелка  
    - висше образование във ВИАС София, специалност "Промишлено и гражданско строителство"
Работил:    - ОКС гр. Хасково. Н-к отдел "Капитално строителство";        
   - Председател на Общински съвет Хасково в периода 1991 - 1995 год.;      
   - Областен съвет Хасково - 1997 - 2000 год.;            
   - Репортер и Спортен журналист в. "Новинар юг" Хасково ;        
   - Частен бизнес - управител на фирма;              
   - Община Николаево - Директор на Дирекция ОДУТ (2011 - 2015 г.)      
   - Община Николаево - Заместник кмет от 2015 г.            
Отличия: Носител на златна значка "Майстор Кольо Фичето" от 1989 г.        
  Награда за Спортен журналист на годината в Хасковска област        
Културни и спортни занимания:                  
   - годишна окръжна награда за ученичестко творчество (най-добър разказ - 1971 г.);  
   - годишна окръжна награда за ученичестко творчество (най-добро стихотворение - 1971 г.);
   - окръжна шампион по математика - отборно и индивидуално ( 1971 г.);      
   - средно музикално образование - цигулка;            
   - футболист в юноши младша възраст на ФК "Хасково"           
   - Член и Председател на УС на ПФК "Хасково" 1993 - 2002 г.        
Женен събруга д-р Румяна Попова                 
деца  Моника - юрист, Иво - IT специалист;              
внуци Петър, Румен и Тодор                  
                         

 

Заместник-кмет на община Николаево

инж. Петко Попов, стая № 9, етаж 3, тел. 04330 / 2040

Заместник-кметът подпомага кмета на общината, съобразно възложените му функции и отговаря за:

1. Стопанските дейности;
2. Архитектура, строителство и териториално развитие;
3. Комунални дейности и благоустройство;
4. Собственост и общински предприятия;
5. Опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси с местно значение;
6. Инвестиционна политика;
7. Охрана и сигурност;
8. Социални дейности.
9. В рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината.

 


 ЗПУКИ - Зам.-кмет - Добавен на: 05.08.2019« назад