ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УСЛУГАТА " УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ"О Б Я В А

 

за набиране на кандидати за услугата „ Управление на услугите” за длъжността „Ръководител/ координатор”  по проект „Социално включване в община Николаево” " УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ"« назад