ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УСЛУГАТА " ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ"О Б Я В А

 

за набиране на кандидати за услугата

 „ Допълнителна педагогическа подготовка за равен старт в училище ” за длъжността „Педагог” и „ Медиатор” по проект „Социално включване в община Николаево” " ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ"« назад