ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УСЛУГАТА " ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ДЕЦА"О Б Я В А

 

за набиране на кандидати за услугата „ Здравна консултация да деца” за длъжността „Педиатър” ,

„ Стоматолог”, „ Медицинска сестра”,„ Медиатор” по проект „Социално включване в община Николаево” " Здравна консултация за деца"« назад