Предоставяне на консултантски услуги по проект" Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Едрево, с. Елхово и с. Нова Махала, общ. Николаево" на общ. Николаево по мярка 07- " Основни услуги

 Документация за участие

 

 

 

 

 

 

 Решение за откриване на процедура

 До средствата за масово осведомяване

 ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

 обявление за за поръчка

 Заповед за комисия

 Протокол

 съобщение - отваряне на ценови оферти

 Заповед за удължаване срока на работа на комисия

 Протокол 2

 Протокол 3

 Доклад

 РЕШЕНИЕ

 Обявление - Добавен на: 18.01.2017

 ДОГОВОР - Добавен на: 18.01.2017« назад