Предоставяне на консултантски услуги по проект" Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Едрево, с. Елхово и с. Нова Махала, общ. Николаево" на общ. Николаево по мярка 07- " Основни услуги

 Документация за участие - Добавен на: 13.07.2016

 Образци за попълване - Добавен на: 13.07.2016

 Решение за откриване на процедура - Добавен на: 13.07.2016

 До средствата за масово осведомяване - Добавен на: 13.07.2016

 Обявление за поръчка - Добавен на: 13.07.2016

 Протокол 1 - Добавен на: 02.09.2016

 Протокол 2 - Добавен на: 21.09.2016

 Съобщение за отваряне на ценови оферти - Добавен на: 21.09.2016

 Протокол 3 - Добавен на: 27.10.2016

 Доклад - Добавен на: 27.10.2016

 РЕШЕНИЕ - Добавен на: 01.11.2016

 ДОГОВОР - Добавен на: 19.12.2016

 Обявление за възложена поръчка - Добавен на: 17.01.2017« назад