Обществена поръчка с предмет " Изработване на инвестиционен проект във фаза" технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителство за " Реконструкция и подмяна на вътрешна водопров

 Документация за участие - Добавен на: 13.07.2016

 Образци за попълване - Добавен на: 13.07.2016

 Решение за откриване на процедура - Добавен на: 13.07.2016

 Обявление за поръчка - Добавен на: 13.07.2016

 До средствата за масово осведомяване - Добавен на: 13.07.2016

 ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ - Добавен на: 13.07.2016

 Протокол 1 - Добавен на: 09.09.2016

 Съобщение за отваряне на ценови оферти - Добавен на: 12.09.2016

 Протокол 2 - Добавен на: 15.09.2016

 Доклад - Добавен на: 15.09.2016

 Решение - Добавен на: 15.09.2016

 Договор - Добавен на: 28.09.2016

 Обявление за възложена поръчка - Добавен на: 17.01.2017« назад