Обществена поръчка с предмет " Изработване на инвестиционен проект във фаза" технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителство за " Реконструкция и подмяна на вътрешна водопров

 Документация за участие

 

 

 

 Образци

 

 

 

 Решение за откриване на процедура

 До средствата за масово осведомяване

 ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

 обявление за поръчка

 Заповед за комисия

 съобщение- отваряне на ценови оферти

 Протокол 1

 Протокол 2

 Доклад

 Решение

 Договор

 Обявление - Добавен на: 18.01.2017« назад