Обществена поръчка с предмет"Консултантски услуги във връзка с под - мярка 7,2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020г."

 Съобщение - до средствата за масово осведомяване - Добавен на: 28.06.2016

 Документация за участие 1 - Добавен на: 28.06.2016

 Документация за участие 2 - Добавен на: 28.06.2016

 Техническо задание - Добавен на: 28.06.2016

 Приложения за попълване - Добавен на: 28.06.2016

 Решение за откриване на процедура - Добавен на: 28.06.2016

 Обявление за поръчка - Добавен на: 28.06.2016

 Единен европейски документ - образец - Добавен на: 28.06.2016

 Решение за изменение - Добавен на: 05.07.2016

 Отговор на запитване 1 - Добавен на: 13.07.2016

 Отговор на запитване 2 - Добавен на: 19.07.2016

 Отговор на запитване 3 - Добавен на: 19.07.2016

 Протокол 1 - Добавен на: 01.08.2016

 Протокол 2 - Добавен на: 22.08.2016

 Съобщение за отваряне на ценови оферти - Добавен на: 23.08.2016

 Протокол 3 - Добавен на: 31.08.2016

 Доклад от работата на Комисията - Добавен на: 31.08.2016

 Решение за избор на изпълнител - Добавен на: 12.09.2016

 Договор - Добавен на: 15.09.2016

 Обявление за възложена поръчка - Добавен на: 11.11.2016

 Допълнително споразумение - Добавен на: 25.09.2017« назад