Обществена поръчка с предмет" Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградите на ОДЗ " Снежанка" и ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" и упражняване на автор

 Съобщение - до средствата за масово осведомяване - Добавен на: 28.06.2016

 Документация за участие 1 - Добавен на: 28.06.2016

 Документация за участие 2 - Добавен на: 28.06.2016

 Документация за участие 3 - Добавен на: 28.06.2016

 Документация за участие 4 - Добавен на: 28.06.2016

 Документация за участие 5 - Добавен на: 28.06.2016

 Приложения 1 - Добавен на: 28.06.2016

 Приложения 2 - Добавен на: 28.06.2016

 Техническо задание 1 - Добавен на: 28.06.2016

 Техническо задание 2 - Добавен на: 28.06.2016

 Обявление за поръчка - Добавен на: 28.06.2016

 Решение за открита процедура - Добавен на: 28.06.2016

 Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки - Добавен на: 28.06.2016

 Отговор на запитване 1 - Добавен на: 04.07.2016

 Приложения за попълване - Добавен на: 04.07.2016

 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Добавен на: 05.07.2016

 Отговор на запитване 2 - Добавен на: 15.07.2016

 Отговор на запитване 3 - Добавен на: 18.07.2016

 Протокол 1 - Добавен на: 26.08.2016

 Протокол 2 - Добавен на: 14.09.2016

 Съобщение за отваряне на ценови оферти - Добавен на: 14.09.2016

 Протокол 3 - Добавен на: 19.09.2016

 Доклад - Добавен на: 19.09.2016

 Решение - Добавен на: 26.09.2016

 Договор - Добавен на: 28.09.2016

 Информация за сключен договор - Добавен на: 11.11.2016

 Допълнително споразумение - Добавен на: 02.10.2017

 Допълнително споразумение 2 - Добавен на: 01.10.2018« назад