Процедура по възлагане на обществена поръчка за обект " Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ 11,кв. 12, гр. НиколаевоВъв връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП за обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в

УПИ 11, кв.12, (ул. „Георги Бенковски” N 4 ), гр. Николаево, община Николаево в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9052501. Публична покана - Добавен на: 11.04.2016

 ДО СМО - Добавен на: 11.04.2016

 Документация и образци - Добавен на: 11.04.2016

 КСС - Добавен на: 11.04.2016

 Архитектурно заснемане - Добавен на: 11.04.2016

 част АРХИТЕКТУРА - Добавен на: 11.04.2016

 част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - Добавен на: 11.04.2016

 част ЕЛЕКТРО - Добавен на: 11.04.2016

 част КОНСТРУКТИВНА - Добавен на: 11.04.2016

 част ПБ - Добавен на: 11.04.2016

 част ПБЗ - Добавен на: 11.04.2016

 част ВиК - Добавен на: 11.04.2016

 Протокол 1 - Добавен на: 26.05.2016

 Протокол 2 - Добавен на: 07.06.2016

 Съобщение за отваряне на ценови оферти - Добавен на: 07.06.2016

 Протокол 3 - Добавен на: 22.06.2016

 Решение - Добавен на: 22.06.2016

 Договор - Добавен на: 10.07.2016

 Документи за Договора - Добавен на: 10.07.2016

 Ценово предложение - Добавен на: 10.07.2016

 Техническо предложение 1 - Добавен на: 10.07.2016

 Техническо предложение 2 - Добавен на: 10.07.2016

 Техническо предложение 3 - Добавен на: 10.07.2016« назад