Обществена поръчка с предмет " Възлагане на услуга по " Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци" в община НиколаевоВъв връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Възлагане на услуга по Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци” в община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9049179. ДО СМО - Добавен на: 22.12.2015

 Публична покана - Добавен на: 22.12.2015

 Документация за участие - Добавен на: 22.12.2015« назад