КултураЧиталища и библиотеки

   • НЧ "Васил Левски" - Николаево

Читалището в Николаево е основано през 1923г. Учителят Спас Иванов обединява младежите и поставя началото на читалищна дейност.
Във всяко от селищата има действащо читалище, което съхранява историческите традиции.
Във всички читалища има действащи групи за автентичен фолклор, в които участват самодейци, а в Николаево работят и три състава за народни танци.

Много от обичаите и традициите са възстановени и всяка година самодейци участват в Коледуване, Сурвакане, празнуват Бабинден, Трифонов ден, Лазаров ден, берат зелени клонки и кичат домовете си на Гергьовден, играят Великденски и Гергьовски хора и др.


   • НЧ "Зорница" - Нова махала
   • НЧ "Къньо Едрев Папазов" - Едрево
   • НЧ "Христо Смирненски" – Елхово


Ежегодно като празници на селата и традиционни родови срещи се отбелязват:

   Празници по населени места:
   • 24 май - Община Николаево
   • Никулден - Николаево
   • Цветница - Нова махала
   • Илинден - Едрево
   • Архангеловден - Елхово

Църквата „ Св. Св. Кирил и Методий” в гр.Николаево е построена през 1897 година и е  с над 110 годишна история, с ценни стенописи и икони.

Църквата „ Св. Архангел Михаил” в с. Елхово е построена  през 1842 година.

Параклис в с. Нова Махала, построен  със дарения от жителите на селото и финансовата подкрепа на Тодор Ботев Диманов.

 

 

КАЛЕНДАР  НА КУЛТУРНИТЕ ПРОЯВИ ЗА 2014 ГОДИНА

 

Културни прояви с международно участие

Културни събития с национално значение

Културни събития с регионално и местно значение

Чествания на кръгли годишнини

Информация, която не е включена към основните културни прояви

 

 

Културни събития с международно участие

 

Период на провеждане

Наименование и място на събитието

Участници

От 01 до 17 май 2014 г.

„Балкан фолк 2014” с международно участие гр. Велико Търново

 

НЧ „ Васил Левски 1923”

гр. Николаево

 

Юли 2014 г.

Еврофолк 2014 г. с международно участие гр. Несебър

НЧ „ Васил Левски 1923”

гр. Николаево

септември 2014 г.

Еврофолк 2014г. с международно участие гр. Приморско

НЧ „ Васил Левски 1923”

гр. Николаево

 

Международен Фолклорен Фестивал „ Раднево -2014”

НЧ „ Васил Левски 1923”

гр. Николаево

 

Културни прояви с национално значение

 

Период на провеждане

Наименование и място на събитието

Организатор

19.02.2014г.

Честване годишнина от обесването на В. Левски

НЧ „ Васил Левски 1923”

гр. Николаево

НЧ „ Хр. Смирненски1899”

с. Елхово

НЧ „ Къньо Едрев Папазов 1928” с. Едрево

НЧ „ Зорница1928” с. Нова Махала

03.03.2014г.

Национален празник на България

Община Николаево

НЧ „ Васил Левски 1923”

гр. Николаево

НЧ „ Хр. Смирненски 1899” с. Елхово

НЧ „ Къньо Едрев Папазов 1928” с. Едрево

НЧ „ Зорница 1928” с. Нова Махала

 

 

Културни събития с регионално и местно значение

 

Период на провеждане

Наименование и място на събитието

Организатор

21.01.2014г.

Ден на родилната помощ

/ бабин ден /

-карнавално шествие

-празнично веселие на бабите

НЧ „Васил Левски 1923” и клуб на пенсионера

гр. Николаево

НЧ „ Хр. Смирненски 1899” и клуб на пенсионера

с. Елхово

НЧ „ Къньо Едрев Папазов 1928” с. Едрево

НЧ „ Зорница 1928” с. Нова Махала

14.02.2014г.

Трифон Зарезан

НЧ „ Хр. Смирненски 1899”с. Елхово

НЧ „ Къньо Едрев Папазов 1928” с. Едрево

01.03.2014г

Ден на самодееца

Читалищата при Община гр. Николаево

08.03.2014г.

Ден на жената

Читалищата при Община гр. Николаево

Април 2014 г.

Регионален фолклорен празник „ Цветница”

- празник на с. Нова Махала

Община Николаево

Кметство с. Нова Махала

НЧ „ Зорница 1928” с. Нова Махала

12.04.2014г.

Ден на космонавтиката

НЧ „ Зорница 1928” с. Нова Махала

24.04.2014г.

Ден на „ Планетата Земя”

НЧ „ Зорница 1928” с. Нова Махала

20.05.2014г.

Майски дни на културата- гр. Николаево

-преглед на

Художествената самодейност

Община Николаево

НЧ „Васил Левски 1923”

гр. Николаево

02.08.2014г.

Празник на с. Едрево

Кметство с. Едрево

НЧ „ Къньо Едрев Папазов 1928” с. Едрево

 

26.10.2014г.

Участие във фестивала”Песните на Билчин юнак” гр. Гурково НЧ „ Васил Левски”

гр. Николаево

Община Гурково

НЧ „ Войвода Генчо Къргов – 1920”

Октомври 2014г.

Участие в национален фестивал на Съюза на читалищата и Съюза на пенсионерите гр. София

Съюза на читалищата и Съюза на пенсионерите гр. София

29.11.2014г

Дни посветени на писателя Константин Колев

НЧ „ Зорница 1928” с. Нова Махала

08.11.2014г.

Празник на с. Елхово

Община Николаево

Кметство с.Елхово

НЧ „Хр. Смирненски 1899”с. Елхово

06.12.2014г

Празник на гр.Николаево

„ Никулден”

Община Николаево

НЧ „ Васил Левски 1923”

гр. Николаево

24.12.2014г.

Коледуване

Читалищата при Община Николаево

25.12.2014г.

Коледен концерт

Община Николаево

НЧ „ Васил Левски 1923” и ПК

 

 

Чествания на годишнини

 

Период на провеждане

Наименование и място на събитието

Организатор

 

.

91 години НЧ „ Васил Левски 1923” гр. Николаево

НЧ „ Васил Левски 1923” и ПК

 

 

Информация, която не е включена към основните културни прояви

 

Чествания от празничния календар

 • 2 юни- Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България

 • 6 септември- Съединението на България

 • 22 септември- провъзгласяването на Независимостта на България

 • 12 октомври – Ден на Българската Община

 • 1 ноември- Ден на народните будители

 

Традиционни народни празници

 • 1 март- Ден на мартеницата и любителското творчество

 • Тодоров ден

 • Цветница

 • Великден

 • 24-25 декември – Коледа

 • 31 декември – Нова Година

 

Организатори: Община Николаево

Читалищните колективи

« назад