ОбразованиеОбразованието е една от най- важните и сложни сфери. Развитието и оказва влияние – пряко и косвено- върху всички останали сектори на обществения живот. Детските и учебните заведения в общината обхващат всички възрастови групи.

Детски градини :

- ОДЗ „ Снежанка” гр. Николаево

- ЦДГ „ Зорница” с. Нова Махала

- ЦДГ „ Кокиче” с. Едрево

- ЦДГ „ Еделвайс” с. Елхово

училища

- ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Николаево

- НУ „ Св. Св. Кирил и Методий” с. Нова Махала

- НУ „ Васил Левски” с. Едрево

- НУ „ Братя Жекови” с. Елхово

- ПГ „ Атанас Дамянов” гр. Николаево със следните специалности:

     • Електромонтьор по електрообзавеждане на производството;

     • Оператор в рибовъдното стопанство;

     • Оператор в керамичното производство;

« назад