обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Възлагане на услуга по сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци в община Николаево”Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Възлагане на услуга по сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци в община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9037677. Документация и образци - Добавен на: 21.12.2014

 Публична покана - Добавен на: 21.12.2014

 ДО СМО - Добавен на: 21.12.2014

 Протокол - Добавен на: 08.01.2015

 Договор - Добавен на: 11.01.2015« назад