Обществена поръчка с предмет" Доставка на храни за детските и социални заведения намиращи се на територията на община Николаево"Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Доставка на храни за детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9037684. Публична покана - Добавен на: 21.12.2014

 ДО СМО - Добавен на: 21.12.2014

 Документация и образци - Добавен на: 21.12.2014

 Протокол - Добавен на: 08.01.2015

 Договор - Добавен на: 12.01.2015« назад