ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на улична мрежа в град Николаево, община Николаево, област Стара Загора “Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101 а, ал. 2 и чл. 101 б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на улична мрежа в град Николаево, община Николаево, област Стара Загора “ , публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9033651.

  Публична покана - Добавен на: 14.09.2014

 ДО СМО - Добавен на: 14.09.2014

 Документация за участие - Добавен на: 14.09.2014

 Образци за попълване - Добавен на: 14.09.2014

 Техническо задание - Добавен на: 14.09.2014

 Проекто-договор - Добавен на: 14.09.2014

 Протокол - Добавен на: 24.09.2014

 Договор - Добавен на: 28.09.2014« назад