РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО, МАНДАТ 2011-2015 Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Решение № 161 от 2013 г. - Добавен на: 01.04.2019

 Решение № 213 от 2013 г. - Добавен на: 01.04.2019

 Решение № 325 от 2015 г. за приемане на Наредба по чл. 225а от ЗУТ - Добавен на: 15.04.2019

 Решение № 337 от 2015 г. - за поправка на решение № 325 - Добавен на: 15.04.2019« назад